www.koinonia.sk - Koinonia Ján Krstiteľ 
   www.ke-arcidieceza.sk/ - Stránky Košickej Arcidiecézy
   www.rimkat.sk/pmd - Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy
   www.kbs.sk/ - Oficiálna stránka Katolíckej Cirkvi na Slovensku
   www.katnoviny.sk - Katolícke noviny
   www.tvnoe.cz - TV Noe Televízia dobrých správ
   www.lumen.sk - Rádio Lumen
   www.upc.rcc.sk - Univerzitné pastoraèné centrá na Slovensku
   www.vatican.va - Oficiálne stránky Vatikánu
   www.mojamisia.sk - Moja misia
   www.misionari.sk - Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
   www.misie.sk - Informačný portál o misiách
   www.animator.sk - Stránka pre animátorov
   www.christ-net.sk/ - Slovenský kresťanský portál
   www.saleziani.sk/ - Saleziáni Don Bosca, Slovenská provincia
   www.verbisti.sk/ - Spoločnosť Božieho Slova, Misionári Verbisti
   www.ssps.sk - Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého
   www.svatepismo.sk - Biblia, Sväté písmo
   www.bibelserver.com - Online Biblia v rôzných jazykoch sveta
   www.katechizmus.sk - Katechizmus Katolíckej Cirkvi
   www.knazi.sk/svati - Životopisy svätých
   www.ministranti.sk - Oficiálna stránka miništrantov Slovenska
   www.hosana.szm.sk - kresaťnská hudba
   www.jochanan.szm.sk - Hudba pre kresťanov, pre Boha a pre vás...
   www.grkat.nfo.sk - Gréckokatolíci na Slovensku
   www.lpp.sk - Liga pár, páru...
   www.zksm.sk - Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
   www.tkkbs.sk/  - Tlačová kancelária KBS
   www.kumran.sk/ - Vydavateľstvo Kumran
   www.preskoly.sk/ - Pre školy
   www.vyveska.sk/ - zoznam podujatí