Malé misie v Širokom

Naša farnosť hostila v posledných novembrových dňoch vzácnu návštevu. Na pozvanie miestnej cirkvi zavítal do farnosti kňaz Komunity Blahoslavenstiev v Belgicku Philippe Mascarel. Páter, pôvodom z Francúzska, viedol v Širokom cyklus prednášok a duchovných cvičení s názvom Dni obnovy s Pannou Máriou. Bohatý duchovný program v tunajšom kostole sv. Mikuláša trval od 24. do 27. novembra. „Pri príležitosti ukončenia Roka sv. Ondreja  a konca cirkevného roka sme chceli farníkom ponúknuť možnosť duchovnej obnovy vo viere a sme radi, že páter Philippe prijal naše pozvanie,“ vyjadril sa miestny duchovný otec Miroslav Kyšeľa.

Spomínané štyri dni naplnil cyklus prednášok o Panne Márii, slávenie Eucharistie, možnosť prijatia sviatostí zmierenia, pokoj a láska ku Kristovi a k Panne Márii vyžarujúce z osobnosti pátra Mascarela a osobitne sobotný modlitbový večer s možnosťou individuálneho zasvätenia sa Panne Márii.  Počas obradu osobného zasvätenia sa Panne Márii pátra sprevádzali spevom a modlitbami členovia Komunity Blahoslavenstiev z Okoličného pri Liptovskom Mikuláši. Pre farníkov to bol veľmi obohacujúci večer, čo dokazujú aj slová farára Miroslava Kyšeľu: „Nielen samotné prednášky o Panne Márii a jej odkaze pre život dnešného človeka boli povzbudzujúce, ale aj obrad zasvätenia jednotlivých veriacich a celej farnosti bol osobitne silným zážitkom a povzbudením pre všetkých zúčastnených.“

V nedeľu popoludní vyvrcholili dni obnovy eucharistickým požehnaním. Francúzsky kňaz, ktorý sedem rokov pôsobil na známom pútnickom mieste v Medžugorí, na záver pripomenul slová bl. Jána Pavla II., ktorý označil Slovensko za „mariánsku krajinu“ a povzbudil veriacich k vytrvalej modlitbe k Panne Márii.