Zoznam členov Ružencového Bratstva (Január/ 2019)

Fotoalbumy RB:

·         Stretnutie + obnova

·         Kronika

·         Ružencové bratstvo na cestách

RUŽA č.311035/1
Horliteľ SEDLAČKO MARTIN
1.Švaňová Kristína
2.Sedlačko Martin
3.Sedlačková Helena
4.Jenča Anton st.
5.Jenčová Mária
6.Adamkovičová Barbora
7.Adamkovičová Beáta
8.Adamkovič Kamil
9.Straková Leopolda
10.Adamkovičová Veronika
11.Čech Tomáš
12.Kolarčiková Anna
13.Čechová Jozefína
14.Kundeková Mária
15.Čuchranová Mária
16.Čuchranová Ľubomíra
17.Jenčová Lucia
18.Lakomcová Mária
19.Mariňak Stanislav
20.Mariňaková Mária
 
RUŽA č. 311035/2
Horliteľ KOČIŠOVA MARCELA
1.Baranová Lucia
2.Kočišová Marcela
3.Kočiš Pavol
4.Petrušková Eva
5.Rokošná Margita
6.Štofaňaková Mária
7.Stofaňaková Martina  
8.Gočová Anna
9.Čuchranová Marta
10.Straka František
11.Straková Mária
12.Ballová Anna
13.Olšavský Anton
14.Samseliová Jana
15.Mariňaková Eva
16.Kovaľová Anna
17.Andraščiková Mária
18.Šebestová Anna (z bytovky)
19.Jenča Igor
20.Michaliková Žofia
 
RUŽA č.311035/3
Horliteľ VARDŽÍKOVÁ Iveta
1.Pošiváková Antónia
2.Jurčišinová Helena
3.Jurčišin Jozef
4.Jenčová Kristína
5.Marinicová Ľudmila
6.Gočová Helena
7. Kundeková Milena
8. Antolová Marta
9.Vardžiková Iveta
10.Haľková Helena
11.Straková Ema
12.Špirková Mária
13.Skolodová Mária
14. Križalkovič Adam
15.Baranová Helena
16.Lendacká Renáta
17.Stašiková Marta
18.Štofaňaková Anna
19.Michaliková Monika
20.Gurčiková Viera
 
 
RUŽA č.311035/4
Horliteľ DZURIKOVÁ MÁRIA
1.Jurčišin Valent
2.Jurčišinová Margita
3.Polačková Mária
4.Vaľková Mária
5.Olšavská Alena
6.Olšavská Žofia
7.Čuchranová Margita
8.Krescanko Anton
9.Šebestová Helena
10.Krescanková Anna
11.Smolko Matúš 
12.Smolková Mária
13.Imrichová Katarína
14.Tomašovičová Beáta
15.Dzurik Vladimír
16.Dzuriková Mária
17.Tomašovič Peter
18.Štofaňaková Eva
19.Čarná Elena
20.Baranová Martina
 
 
RUŽA č.311035/5
Horliteľ JENČOVÁ  Anna
1.Jenčová Anna
2.Jenčová Ivona
3.Jenčová Zita
4.Jenčová Terézia
5.Čarná Jarmila
6.Čarná Františka
7.Čarná Margita
8.Čarný Ján ml.
9.Čarný Jozef
10.Čarný Rastislav
11.Čarná Marta
12.Čarná Antónia
13.Čarná Ľudmila
14.Kolcun František
15.Kolcunová Margita
16.Katriňák Valent
17.Katriňákoná Žofia
18.Goč Milan
19.Gočová Darina
20.Šebestová Emília
 
 
RUŽA č.311035/6
Horliteľ VITALIŠOVÁ Mária
1.Ungvarská Mária
2.Majerniková Mária
3.Krescanko Klement
4.Krescanková Angela
5.Krescanková Mária
6.Krescanko Mikuláš
7.Bartošová Mária
8.Imrichová Slávka
9.Bartošová Anna
10.Bartošová Katarína
11.Pošiváková Helena
12.Gomolčaková Margita
13.Čarná Helena
14.Palenčár Ondrej
15.Palenčárová Mária
16.Fottová Žofia
17.Juhasová Anna
18.Vitališová Mária
19.Katriňaková Terézia
20.Dutková Mária
 
 
RUŽA č.311035/7
Horliteľ VIŠŇOVSKÁ Helena
1.Haľková Monika
2.Jurčišinová Mária
3.Ťakušová Daniela
4.Višňovská Mirka
5.Višňovská Helena
6.Dušinská Apolónia
7.Mariňaková Iveta
8.Pacovská Marta
9.Višňovský Stanislav
10.Vavreková Monika
11.Šebestová Mária
12.Kolarčiková Justína
13.Stanková Anna
14.Piskurová Terézia
15.Višňovská Ema
16.Višňovská Magda
17.Višňovská Renáta
18.Mariňáková Beáta
19.Piskura Marek
20.Vavrek Peter
 
 
RUŽA č.311035/8
Horliteľ KUCHÁROVÁ Helena
1.Bartková Žofia
2.Pastiríková Ľudmila
3.Pastirik František
4.Prihodová Mária
5.Kacvinský Pavol
6.Juhásová Anna
7.Juhasová Marta
8.Lendacká Monika
9.Straková Anna
10.Štofaňák Pavol
11.Štofaňáková Mária
12.Straková Mária
13.Palenčárová Helena
14.Bartková Anna
15.Timková Marcela
16.Gurčiková Marta
17.Kacvinská Eva
18.Smolková Margita
19.Ščerbaková Alžbeta
20.Kuchárová Helena
 
 
RUŽA č.311035/9
Horliteľ BEDNÁRIKOVÁ Helena ml.
1.Šlacká Ľuboslava
2.Bednáriková Mária
3.Bednáriková Helena ml.
4.Pavelová Daniela
5.Olšavská Eva
6.Miženková Mária
 
 
RUŽA č.311035/10
Horliteľ KONDISOVÁ Emília
1.Kondisová Emília
2.Kondis Štefan
3.Čechová Katarína
4.Čech Jozef
5.Štofaňák Peter
6.Štofaňák Ján
7.Štofaňáková Ivana
8.Štofaňák Ľubomír
9.Jenča Rastislav
10.Jenčová Jitka
11.Kondisová Magdaléna
12.Kondis Damián
13.Balogová Emília
14.Čechová Janka
15.Ščerbák Jozef
16.Ščerbáková Janka
17. Zábrecká Lucia
18. Dutková Silvia
19.Baranová Ratka
20.Čarná Lucia
 
 
RUŽA č.311035/11
Horliteľ SUSOVÁ Jana
1.Hvizdošová Katarína
2.Krescanková Mária
3.Višňovská Mária
4.Dlugošová Veronika
5.Šebest Viktor
6.Cicoň Jozef st.
7.Katriňáková Helena
8.Uličná Anna
9.Karabinošová Helena
10.Susová Jana
11.Štofková Žofia
12.Katriňáková Margita
13.Cicoňová Helena
14.Cicoň Jozef ml.
15.Baloga Stanislav
16.Balogová Alžbeta
17.Chovančaková Ľubomíra
18.Bartošová Marta
19.Ciciňová Miroslava
20.Čechová Agáta
 
 
RUŽA č.311035/12
Horliteľ ČARNÁ Veronika
1.Virost Ladislav
2.Bršťáková Mária
3.Čechová Martina
4.Timková Helena
5.Pribulová Alžbeta
6.Dutková Bernadeta
7.Štofková Daniela
8.Šľacká Veronika
9.Čarná Veronika
10.Čarný Milan
11.Laciňaková Anna
12.Gurčiková Božena
13.Pribula Jozef st.
14.Pribula Jozef ml.
15.Vihonský Valentín
16.Vihonská Žofia
17.Kacvinská Johana
18.Strakayová Iveta
19.Baluchová Már
20.Adamkovičová Helena
 
 
RUŽA č.311035/13
Horliteľ MIKOLAJ Jozef
1.Kundek Ján 
2.Kundeková Mária
3.Dolinská Renáta
4.Kundek Lukáš
5.Dolinská Žofia
6.Kundeková Mária st.
7.Lendacká Justína
8.Straková Margita
9.Kollárová Stanislava
10.Jurčišinová Mária
11.Kundek Pavol
12.Lendacký Viktor
13.Mikolajová Marcela
14.Mikolaj Jozef
15.Hendrichovská Miloslava
16.Dolná Miloslava
17.Zabrecká Júlia
18.Zabrecká Žofia
19.Zabrecký Jozef
20.Kundek Štefan
 
 
RUŽA č.311035/14
Horliteľ ŠČERBAK Stanislav
1.Bartošová Barbora
2.Nemčíková Anna
3.Širocký Viliam
4.Širocká Mária
5.Šofranková Valéria
6.Lechmanová Božena
7.Zábrecká Magdaléna
8.Harajdová Magdaléna
9.Straková Ľudmila
10.Hvizdoš Filip
11.Hvizdošová Marta
12.Timko Albert
13.Timková Žofia
14.Kundeková Terézia
15.Ščerbak Stanislav
16.Kočišová Anna
17.Čechová Lýdia
18.Kollárová Mária
19.Ščerbaková Helena
20.Dolná Helena
 
 
RUŽA č.311035/15
Horliteľ JUHASOVÁ Kristína
1.Juhasová Kristína
2.Juhas Stanislav
3.Juhasová Miroslava
4.Čuchran Rastislav
5.Čuchranová Jarmila
6.Straková Mária
7.Bartošová Helena
8.Lendacká Mária
9.Galdunová Mária
10.Smolková Anna
11.Zabrecký Vladimír
12.Zabrecká Terézia
13.Straková Darina
14.Lendacká Jana
15.Šofranková Jana
16.Cmorejová Michaela
17.Ščerbaková Helena
18.Ščerbak Patrik
19.Hvizdošova Anna
20.Strakova Alžbeta
 
 
RUŽA č.311035/16
Horliteľ GAZDOVÁ Eva
1.Čech Anton
2.Čechová Anna
3.Čechová Terézia
4.Zabrecká Jana
5.Vaščak Ondrej
6.Vaščaková Mária
7.Hudáková Mária
8.Lendacká Alžbeta
9.Lendacký Matúš
10.Lendacká Mária
11.Lendacký Pavol
12.Čechová Monika
13.Čechová Anna
14.Jenča-Bednariková Mária
15.Jurčišinová Erika
16.Kliščová Eva
17.Bednariková Barbora
18.Joščaková Eva
19.Bednárik Jozef
20.Gazdová Eva
 
 
RUŽA č.311035/17
Horliteľ DZURENDOVÁ Apolónia
1.Straka Pavol
2.Straka František
3.Kučerová Mária
4.Šebestová Margita
5.Šebest Miroslav
6.Šofranková Žofia
7.Straková Mária
8.Baňas Ján
9.Staviščaková Žofia
10.Michalčeková Andrea
11.Kolcunová Žofia
12.Kolcunová Mária
13.Kovaľová Alžbeta
14.Čechová Margita
15.Čechová Daniela
16.Chovančáková Katarína
17.Majerniková Anna
18.Krivdová Iveta
19.Straková Marta
20.Dzurendová Apolónia
 
 
RUŽA č.311035/18
Horliteľ GOČOVÁ Terézia
1.Gočová Terézia
2.Goč Matúš
3.Vargová Júlia
4.Hvizdošová Helena
5.Čech Viktor
6.Straková Mária
7.Čechová  Anna
8.Štraková Františka
9. Timková Eva
10.Krescanko František
11.Krescanková Jolana
12.Timková Jana
13.Straková Helena
14.Timko Albert ml.
15.Straková Alžbeta
16.Čuchranová Veronika
17.Štofková Mária
18.Štofaňáková Alžbeta
19.Petrušková Mária
20.Čuchran Tomáš 
 
 
RUŽA č.311035/19
Horliteľ BARTOŠOVÁ Apolónia
1.Magdová Ľubomíra
2.Smolková Terézia
3.Šimková Eva
4.Tomašová Marta
5.Gočová Danka
6.Gočová Mariana
7.Goč Martin
8.Majerniková Anna
9.Ungvarský Jozef
10.Gazdová Agnesa
11.Bartošová Apolónia
12.Palenčarová Žofia
13.Čuchranová Erika
14.Čuchranová Antónia
15.Čuchranová Mária
16.Čuchranová Dagmar
17.Kundeková Anna
18.Švaňová Helena
19.Švaňa Viliam
20.Uličná Mária
 
 
RUŽA č.311035/20
Horliteľ POŠIVAKOVÁ Marta
1.Hendrichovský Miloš 
2.Smolková Ivana 
3.Hendrichovská Margita
4.Harčarová  Ivana
5.Smolková Anna
6.Gočová Gertrúda
7.Širocká Filoména
8.Širocká Renáta
9.Virostová Katarína
10.Tomašov Milan
11.Pošivaková Daniela
12.Pošivaková Helena
13.Pošivaková Marta
14.Kundeková Anna
15.Gregová Kristína
16.Šofranko Mikuláš
17.Čuchran Peter
18.Čuchranová Gabriela
19.Gregová Mária
20.Adamisová Helena
 
 
RUŽA č.311035/21
Horliteľ ŠČERBAKOVÁ Mária
1.Juhasová Alžbeta
2.Gurčiková Mária
3.Straková Margita
4.Ščerbaková Mária
5.Ščerbak Milan
6.Bartošová Mária
7.Bartošová Dominika
8.Pavliková Mária
9.Vihonský Pavol
10.Vihonská Mária
11.Smolková Anna
12.Michalik Pavol
13.Michaliková Anna
14.Adamová Anna
15.Smolková Rozália
16.Šofranková Marta
17.Šľacká Žofia
18.Timko Pavol
19.Timková Helena
20.Timková Elena
 
 
RUŽA č.311035/22
Horliteľ TOBIAŠOVÁ Ľudmila
1.Pribulová Marcela
2.Vihonská Martina
3.Kovaľová Silvia
4.Uličná Ľudmila
5.Uličná Damiána
6.Uličný Pavel
7.Uličný Šimon
8.Tobiašová Ľudmila
9.Tobiašová Monika
10.Semanová Gabriela
11.Pribulová Helena
12.Adamkovičová Michaela
13.Vihonský Fabián
14.Maňova Danka
15.Ščerbak Peter
16.Kundeková Angela
17.Stašiková Ľudmila
18.Polačková Renáta
19.Katriňáková Mária
20.Lendacká Helena
 
 
RUŽA č.311035/23
Horliteľ ŠTOFAŇAK Jozef
1.Kundeková Filoména
2.Adamisová Helena
3.Adamisová Janka
4.Kolcunová Helena
5.Kmecová Helena
6.Štofaňak Jozef
7.Štofaňaková Mária ml.
8.Čechová Anna (od cigánky)
9.Gurčiková Mária (Miťova)
10.Šofranková Bernadeta
11.Pavliková Eva
12.Straková Maria (Marta)
13.Kundek František
14.Kundek Martin
15.Neupaverová Barbora
16.Neupaver Mikuláš
17.Neupaverová Alžbeta
18.Neupaverová Kvetoslava
19.Neupaverová Agnesa
20.Hajdučinová Helena
 
 
RUŽA č.311035/24
Horliteľ TKAČOVÁ  Helena
1.Križovenská Katarína
2.Tkačová Helena
3.Tkáč Peter
4.Baňasová Ľuboslava
5.Smolková Apolónia
6.Smolková Mária
7.Višňovská Júlia
8.Lendacká Žofia
9.Straková Helena
10.Cmorej Ondrej
11.Budiseličová Alžbeta
12.Kaňuková Monika
13.Cmorejová Anna
14.Hvizdošová Žofia
15.Gočová Anna
16.Pribulová Mária
17.Gazdová Mária
18.Juhás Pavol 
19.Juhásová Marta
20.Tkáč Ondrej
 
 
RUŽA č.311035/25
Horliteľ STAŠIKOVÁ Hedviga
1.Lendacká Mária
2.Štofaňaková Anna
3.Jacová Mária
4.Kočišová Cecília
5.Straková Vladimíra
6.Vaščaková Mária
7.Šofranko Pavol
8.Zabrecká Terézia
9.Sedlačková  Jana
10.Sedlačko Vincent
11.Kolcun Anton
12.Kolcunová Marta
13.Šofranko Štefan
14.Šofranková Helena
15.Vihonská Eva
16.Straková Mária
17.Stašiková Hedviga
18.Tkačová Anna
19.Mihaľová Juliana
20.Andraščiková Margita
 
 
ČLENOVIA Svätého RUŽENCA
evidenčné číslo
Virostová Justína           č.d.261                 807
Milčáková Marta           č.d.139 5771
Čuchranová Jarmila       č.d.273               810
Vaščaková Hedviga       č.d.268                 813
Vaščak Blažej               č.d.268                 814
Štofková Agáta             č.d.520                 815
Štofko František             č.d.520                 816
Gurčiková Mária           č.d.181                 818
Kolcunová Jozefína       č.d.182               819
Vaščaková Hedviga ml. č.d.268               4699
Šebestová Iveta             č.d.79 4698
Mgr. Senčáková Mária   č.d.205             9057
 
 
ČLENOVIA VEČNÉHO RUŽENCA
evidenčné číslo
Pribulová Monika       č.d.558               4570
Magačová Veronika   č.d.164               4008
 
 
ČESTNÍ ČLENOVIA RB
Takáč Stanislav vdp.
Ščerbaková Iveta (Tomašová)
Šofranková Anna (u Bernadety)
Straková Žofia (u Vihonských)
Petrovská Žofia
Straková Alžbeta (pri Dzurendových)
Molčanová Berta (v ústave)
 
 
ČLENOVIA FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY ZA RB
Ing.Uličná Ľudmila
Ing. Bartková Anna
Júlia Zabrecká
 
FINANČNÁ KOMISIA RB           
Tobiašová Ľudmila
Balogová Emília
Kondisová Emília
 
KRONIKÁR RB
Bednariková Helena
 
HORLITELIA RB
1.Sedlačko Martin
2.Kočišová Marcela
3.Vardžiková Iveta
4.Dzuriková Mária
5.Jenčová Anna
6.Vitališová Mária
7.Višňovská Helena
8.Kucharová Helena
9.Bednariková Helena
10.Kondisová Emília
11.Susová Jana
12.Čarná Veronika
13.Mikolaj Jozef
14.Ščerbák Stanislav
15.Juhasová Kristína
16.Gazdová Eva
17.Dzurendová Apolónia
18.Gočová Terézia
19.Bartošová Apolónia
20.Pošiváková Marta
21.Ščerbáková Mária          
22.Tobiašová Ľudmila
23.Štofaňák Jozef
24.Tkačová Helena
25.Stašiková Hedviga
RUŽA č.311035/1
Horliteľ SEDLAČKO MARTIN
1.Švaňová Kristína
2.Sedlačko Martin
3.Sedlačková Helena
4.Jenča Anton st.
5.Jenčová Mária
6.Adamkovičová Barbora
7.Adamkovičová Beáta
8.Adamkovič Kamil
9.Straková Leopolda
10.Adamkovičová Veronika
11.Čech Tomáš
12.Kolarčiková Anna
13.Čechová Jozefína
14.Kundeková Mária
15.Čuchranová Mária
16.Čuchranová Ľubomíra
17.Jenčová Lucia
18.Lakomcová Mária
19.Mariňak Stanislav
20.Mariňaková Mária
 
RUŽA č. 311035/2
Horliteľ KOČIŠOVA MARCELA
1.Baranová Lucia
2.Kočišová Marcela
3.Kočiš Pavol
4.Petrušková Eva
5.Čuchranová Marta
6.Štofaňaková Mária
7.Stofaňaková Martina  
8.Gočová Anna
9.Čuchranová Marta
10.Straka František
11.Straková Mária
12.Ballová Anna
13.Olšavský Anton
14.Samseliová Jana
15.Mariňaková Eva
16.Kovaľová Anna
17.Andraščiková Mária
18.Šebestová Anna (z bytovky)
19.Jenča Igor
20.Michaliková Žofia
 
RUŽA č.311035/3
Horliteľ VARDŽÍKOVÁ Iveta
1.Pošiváková Antónia
2.Jurčišinová Helena
3.Jurčišin Jozef
4.Jenčová Kristína
5.Marinicová Ľudmila
6.Gočová Helena
7. Kundeková Milena
8. Antolová Marta
9.Vardžiková Iveta
10.Haľková Helena
11.Straková Ema
12.Špirková Mária
13.Skolodová Mária
14. Dzurik Vladimír ml.
15.Baranová Helena
16.Lendacká Renáta
17.Stašiková Marta
18.Štofaňaková Anna
19.Michaliková Monika
20.Gurčiková Viera
 
RUŽA č.311035/4
Horliteľ DZURIKOVÁ MÁRIA
1.Jurčišin Valent
2.Jurčišinová Margita
3.Polačková Mária
4.Vaľková Mária
5.Olšavská Alena
6.Olšavská Žofia
7.Čuchranová Margita
8.Krescanko Anton
9.Šebestová Helena
10.Krescanková Anna
11.Smolko Matúš 
12.Smolková Mária
13.Imrichová Katarína
14.Tomašovičová Beáta
15.Dzurik Vladimír
16.Dzuriková Mária
17.Tomašovič Peter
18.Štofaňaková Eva
19.Čarná Elena
20.Baranová Martina
 
 
RUŽA č.311035/5
Horliteľ JENČOVÁ  Anna
1.Jenčová Anna
2.Jenčová Ivona
3.Jenčová Zita
4.Jenčová Terézia
5.Čarná Jarmila
6.Katriňáková Eva
7.Čarná Margita
8.Čarný Ján ml.
9.Čarný Jozef
10.Čarný Rastislav
11.Čarná Marta
12.Čarná Antónia
13.Čarná Ľudmila
14.Kolcun František
15.Kolcunová Margita
16.Katriňák Valent
17.Katriňákoná Žofia
18.Goč Milan
19.Gočová Darina
20.Šebestová Emília
 
RUŽA č.311035/6
Horliteľ VITALIŠOVÁ Mária
1.Ungvarská Mária
2.Majerniková Mária
3.Krescanko Klement
4.Krescanková Angela
5.Krescanková Mária
6.Krescanko Mikuláš
7.Bartošová Mária
8.Imrichová Slávka
9.Bartošová Anna
10.Bartošová Katarína
11.Pošiváková Helena
12.Gomolčaková Margita
13.Čarná Helena
14.Palenčár Ondrej
15.Palenčárová Mária
16.Fottová Žofia
17.Juhasová Anna
18.Vitališová Mária
19.Katriňaková Terézia
20.Dutková Mária
 
RUŽA č.311035/7
Horliteľ VIŠŇOVSKÁ Helena
1.Haľková Monika
2.Jurčišinová Mária
3.Ťakušová Daniela
4.Višňovská Mirka
5.Višňovská Helena
6.Dušinská Apolónia
7.Mariňaková Iveta
8.Pacovská Marta
9.Višňovský Stanislav
10.Vavreková Monika
11.Šebestová Mária
12.Kolarčiková Justína
13.Stanková Anna
14.Piskurová Terézia
15.Višňovská Ema
16.Višňovská Magda
17.Višňovská Renáta
18.Mariňáková Beáta
19.Piskura Marek
20.Vavrek Peter
 
RUŽA č.311035/8
Horliteľ KUCHÁROVÁ Helena
1.Bartková Žofia
2.Pastiríková Ľudmila
3.Pastirik František
4.Prihodová Mária
5.Kacvinský Pavol
6.Juhásová Anna
7.Juhasová Marta
8.Lendacká Monika
9.Straková Anna
10.Štofaňák Pavol
11.Štofaňák Stanislav (syn)
12.Straková Mária
13.Palenčárová Helena
14.Bartková Anna
15.Timková Marcela
16.Gurčiková Marta
17.Kacvinská Eva
18.Smolková Margita
19.Ščerbaková Alžbeta
20.Kuchárová Helena
 
RUŽA č.311035/9
Horliteľ BEDNÁRIKOVÁ Helena ml.
1.Šlacká Ľuboslava
2.Bednáriková Helena ml.
3.Pavelová Daniela
4.Miženková Mária
5. Bednáriková Júlia 
 
RUŽA č.311035/10
Horliteľ KONDISOVÁ Emília
1.Kondisová Emília
2.Kondis Štefan
3.Čechová Katarína
4.Čech Jozef
5.Štofaňák Peter
6.Štofaňák Ján
7.Štofaňáková Ivana
8.Štofaňák Ľubomír
9.Jenča Rastislav
10.Kondis Tomáš
11.Kondisová Magdaléna
12.Kondis Damián
13.Balogová Emília
14.Čechová Janka
15.Ščerbak Jozef
16.Ščerbaková Janka
17. Zábrecká Lucia
18. Dutková Silvia
19.Baranová Ratka
20.Čarná Lucia
 
RUŽA č.311035/11
Horliteľ SUSOVÁ Jana
1.Hvizdošová Katarína
2.Krescanková Mária
3.Višňovská Mária
4.Dlugošová Veronika
5.Šebest Viktor
6.Cicoň Jozef st.
7.Katriňáková Helena
8.Uličná Anna
9.Karabinošová Helena
10.Susová Jana
11.Štofková Žofia
12.Katriňáková Margita
13.Cicoňová Helena
14.Cicoň Jozef ml.
15.Baloga Stanislav
16.Balogová Alžbeta
17.Chovančaková Ľubomíra
18.Šofranková Mária
19.Ciciňová Miroslava
20.Čechová Agáta
 
RUŽA č.311035/12
Horliteľ ČARNÁ Veronika
1.Virost Ladislav
2.Bršťáková Mária
3.Čechová Martina
4.Timková Helena
5.Lopuchovská Katarína
6.Dutková Bernadeta
7.Štofková Daniela
8.Šeďová Vladimíra
9.Čarná Veronika
10.Čarný Milan
11.Laciňaková Anna
12.Gurčiková Božena
13.Pribula Jozef st.
14.Pribula Jozef ml.
15.Vihonský Valentín
16.Vihonská Žofia
17.Kacvinská Johana
18.Strakayová Iveta
19.Baluchová Már
20.Adamkovičová Helena
 
RUŽA č.311035/13
Horliteľ MIKOLAJ Jozef
1.Kundek Ján 
2.Kundeková Mária
3.Dolinská Renáta
4.Kundek Lukáš
5.Dolinská Žofia
6.Kundeková Mária st.
7.Lendacká Justína
8.Straková Margita
9.Kollárová Stanislava
10.Jurčišinová Mária
11.Kundek Pavol
12.Mikolaj Lukáš
13.Mikolajová Marcela
14.Mikolaj Jozef
15.Hendrichovská Miloslava
16.Dolná Miloslava
17.Zabrecká Júlia
18.Zabrecká Žofia
19.Zabrecký Jozef
20.Kundek Štefan
 
RUŽA č.311035/14
Horliteľ ŠČERBAK Stanislav
1.Bartošová Barbora
2.Nemčíková Anna
3.Širocký Viliam
4.Širocká Mária
5.Šofranková Valéria
6.Lechmanová Božena
7.Zábrecká Magdaléna
8.Harajdová Magdaléna
9.Straková Ľudmila
10.Hvizdoš Filip
11.Hvizdošová Marta
12.Timko Albert
13.Timková Žofia
14.Kundeková Terézia
15.Ščerbak Stanislav
16.Čechová Marta
17.Čechová Lýdia
18.Kollárová Mária
19.Ščerbaková Helena
20.Dolná Helena
 
RUŽA č.311035/15
Horliteľ STAŠIKOVÁ Hedviga
1.Lendacká Mária
2.Štofaňaková Anna
3.Jacová Mária
4.Kočišová Cecília
5.Vihonská Vladimíra
6.Vaščaková Mária
7.Šofranko František
8.Zabrecká Terézia
9.Sedlačková  Jana
10.Sedlačko Vincent
11.Kolcun Anton
12.Kolcunová Marta
13.Šofranko Štefan
14.Šofranková Helena
15.Vihonská Eva
16.Straková Mária
17.Stašiková Hedviga
18.Tkačová Anna
19.Mihaľová Juliana
20.Andraščiková Margita
 
RUŽA č.311035/16
Horliteľ GAZDOVÁ Eva
1.Čech Anton
2.Čechová Anna
3.Čechová Terézia
4.Zabrecká Jana
5.Vaščak Ondrej
6.Vaščaková Mária
7.Hudáková Mária
8.Lendacká Alžbeta
9.Lendacký Matúš
10.Lendacká Mária
11.Lendacká Martina
12.Čechová Monika
13.Čechová Anna
14.Jenča-Bednariková Mária
15.Jurčišinová Erika
16.Kliščová Eva
17.Bednariková Barbora
18.Joščaková Eva
19.Bednárik Jozef
20.Gazdová Eva
 
RUŽA č.311035/17
Horliteľ DZURENDOVÁ Apolónia
1.Dzurendová Apolónia
2.Sukovská Emília
3.Krivdová Iveta
4.Šofranková Žofia
5.Čechová Daniela
6.Čechová Margita
7.Straková Marta
8.Majerniková Anna
9.Kovaľová Alžbeta
10.Kolcunová Mária
11.Kolcunová Žofia
12.Staviščaková Žofia
13.Michalčeková Andrea
14.Kučerová Mária
15.Straka Pavol
16.Šebestová Margita
17.Šebest Miroslav
18.Baňas Ján
19.Straka František
20.Straková Mária
 
RUŽA č.311035/18
Horliteľ GOČOVÁ Terézia
1.Gočová Terézia
2.Goč Matúš
3.Vargová Júlia
4.Hvizdošová Helena
5.Čech Viktor
6.Straková Mária
7.Čechová  Anna
8.Štraková Františka
9. Timková Eva
10.Krescanko František
11.Krescanková Jolana
12.Timková Jana
13.Straková Helena
14.Timko Albert ml.
15.Straková Alžbeta
16.Čuchranová Veronika
17.Štofková Mária
18.Štofaňáková Alžbeta
19.Petrušková Mária
20.Čuchran Tomáš 
 
RUŽA č.311035/19
Horliteľ BARTOŠOVÁ Apolónia
1.Magdová Ľubomíra
2.Smolková Terézia
3.Šimková Eva
4.Tomašová Marta
5.Gočová Danka
6.Gočová Mariana
7.Goč Martin
8.Majerniková Anna
9.Ungvarský Jozef
10.Gazdová Agnesa
11.Bartošová Apolónia
12.Palenčarová Žofia
13.Čuchranová Erika
14.Čuchranová Antónia
15.Čuchran Jozef
16.Čuchranová Dagmar
17.Kundeková Anna
18.Švaňová Helena
19.Švaňa Viliam
20. Hricová Adriana 
 
RUŽA č.311035/20
Horliteľ POŠIVAKOVÁ Marta
1.Hendrichovský Miloš 
2.Smolková Ivana 
3.Hendrichovská Margita
4.Harčarová  Ivana
5.Smolková Anna
6.Gočová Gertrúda
7.Širocká Filoména
8.Širocká Renáta
9.Virostová Katarína
10.Tomašov Milan
11.Pošivaková Daniela
12.Pošivaková Helena
13.Pošivaková Marta
14.Kundeková Anna
15.Gregová Kristína
16.Šofranko Mikuláš
17.Čuchran Peter
18.Čuchranová Gabriela
19.Gregová Mária
20.Adamisová Helena
 
RUŽA č.311035/21
Horliteľ ŠČERBAKOVÁ Mária
1.Juhasová Alžbeta
2.Čuchranová Antónia
3.Straková Margita
4.Ščerbaková Mária
5.Ščerbak Milan
6.Bartošová Mária
7.Bartošová Dominika
8.Pavliková Mária
9.Vihonský Pavol
10.Vihonská Mária
11.Smolková Anna
12.Michalik Pavol
13.Michaliková Anna
14.Adamová Anna
15.Smolková Rozália
16.Šofranková Marta
17.Šľacká Žofia
18.Timko Pavol
19.Timková Helena
20.Timková Elena
 
RUŽA č.311035/22
Horliteľ TOBIAŠOVÁ Ľudmila
1.Pribulová Marcela
2.Vihonská Martina
3.Kovaľová Silvia
4.Uličná Ľudmila
5.Uličná Damiána
6.Uličný Pavel
7.Uličný Šimon
8.Tobiašová Ľudmila
9.Tobiašová Monika
10.Semanová Gabriela
11.Pribulová Helena
12.Uličná Mária
13.Vihonský Fabián
14.Maňova Danka
15.Ščerbak Peter
16.Kundeková Angela
17.Stašiková Ľudmila
18.Bednáriková Mária
19.Katriňáková Mária
20.Lendacká Helena
 
RUŽA č.311035/23
Horliteľ ŠTOFAŇAK Jozef
1.Vihonský Imrich
2.Adamisová Helena
3.Adamisová Janka
4.Kolcunová Helena
5.Kmecová Helena
6.Štofaňak Jozef
7.Štofaňaková Mária ml.
8.Čechová Anna (od cigánky)
9.Gurčiková Mária (Miťova)
10.Šofranková Bernadeta
11.Pavliková Eva
12.Straková Maria (Marta)
13.Kundek František
14.Olšavská Eva
15.Neupaverová Barbora
16.Neupaver Mikuláš
17.Neupaverová Alžbeta
18.Neupaverová Kvetoslava
19.Neupaverová Agnesa
20.Hajdučinová Helena
 
RUŽA č.311035/24
Horliteľ TKAČOVÁ Helena
1.Križovenská Katarína
2.Tkačová Helena
3.Tkáč Peter
4.Baňasová Ľuboslava
5.Smolková Apolónia
6.Smolková Mária
7.Višňovská Júlia
8.Lendacká Žofia
9.Straková Helena
10.Cmorej Ondrej
11.Budiseličová Alžbeta
12.Kaňuková Monika
13.Cmorejová Anna
14.Hvizdošová Žofia
15.Gočová Anna
16.Pribulová Mária
17.Gazdová Mária
18.Juhás Pavol 
19.Juhásová Marta
20.Tkáč Ondrej
 
ČLENOVIA Svätého RUŽENCA
                                        evidenčné číslo
Virostová Justína č.d.261 807
Milčáková Marta č.d.139 5771
Čuchranová Jarmila č.d.273   810
Vaščaková Hedviga č.d.268   813
Vaščak Blažej        č.d.268  814
Štofková Agáta č.d.520 815
Štofko František č.d.520 816
Kolcunová Jozefína č.d.182 819
Vaščaková Hedviga ml. č.d.268 4699
Šebestová Iveta č.d.79 4698
Mgr. Senčáková Mária č.d.205 9057
Šofranková Jana č.d.481 11943
Hvizdošová Anna č.d.265 11944
Ščerbaková Helena č.d.482 11945
Juhasová Kristína č.d.500 11946
Lendacká Mária č.d.475 11947
Bartošová Helena č.d.591 11948
Straková Mária č.d.605 11949
 
ČLENOVIA VEČNÉHO RUŽENCA
                           evidenčné číslo
Pribulová Monika         č.d.558          4570
Magačová Veronika     č.d.164         4008
 
 
ČESTNÍ ČLENOVIA RB
Takáč Stanislav         vdp.
Ščerbaková Iveta     (Tomášova)
Šofranková Anna     (u Bernadety)
Straková Žofia         (u Vihonských)
Petrovská Žofia
Čarná Františka 
Smolková Anna 
Straková Alžbeta
Šľacká Veronika
Rokošná Margita
 
ČLENOVIA FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY ZA RB
Ing. Uličná Ľudmila
Ing. Bartková Anna
Júlia Zabrecká
 
FINANČNÁ KOMISIA RB 
Tobiašová Ľudmila
Balogová Emília
Kondisová Emília
 
KRONIKÁR RB
Bednariková Helena
 
Členovia živého ruženca                465
Členovia večného ruženca                2
Členovia svätého ruženca             18
Čestní členovia                             10
Spolu všektých členov
k 31.12.2018         485
 
HORLITELIA RB
1.Sedlačko Martin
2.Kočišová Marcela
3.Vardžiková Iveta
4.Dzuriková Mária
5.Jenčová Anna
6.Vitališová Mária
7.Višňovská Helena
8.Kucharová Helena 
9.Bednariková Helena
10.Kondisová Emília
11.Susová Jana
12.Čarná Veronika
13.Mikolaj Jozef
14.Ščerbák Stanislav
15. Stašiková Hedviga
16.Gazdová Eva
17.Dzurendová Apolónia
18.Gočová Terézia
19.Bartošová Apolónia
20.Pošiváková Marta
21.Ščerbáková Mária
22.Tobiašová Ľudmila
23.Štofaňák Jozef
24.Tkačová Helena

120 rokov Ružencového bratstva vo farnosti Široké

V nedeľu 21.novembra 2010 si členovia RB ale i ďalší veriaci v Širokom počas duchovnej obnovy pripomenuli 120 rokov od založenia RB.
Do farnosti zavítali P. Šimon Tyrol, promótor RB a P. Bruno Donoval, novokňaz, dominikán.
Počas obidvoch sv. omší bolo súčasťou homílií aj slovo o vzniku RB v dejinách cirkvi, ale najmä o význame modlitby posvätného ruženca, o jeho dôležitosti.
Ak chceme Pánu Bohu venovať jeden desiatok, byť v jeho prítomnosti, uvažovať o Jeho živote, On bude s nami celých 24 hodín.
Popoludní sa priaznivci modlitby posvätného ruženca znovu zišli v kostole.
Tu sme v úvode spomínali na roky po založení RB u nás, na jeho hlavných horliteľov, na aktivity RB v minulosti i v dnešnej dobe.
Okrem spoločných modlitieb posvätného ruženca v kostole organizujeme aj duchovné obnovy vo farnosti.
Medzi nezabudnuteľné aktivity  patria aj rôzne púte.

·         Navštívili sme Svätyňu Božieho milosrdenstva v Krakove. Zážitkom pre pútnikov bola aj návšteva rodiska Jána Pavla II. vo Wadoviciach a nádherná Kalwaria Zebrzydowska.

·         Taktiež aj ďalšia púť viedla na viacero miest. Bola to bazilika Zvestovania Panny Márie na Starých horách, kostol Narodenia  preblahoslavenej Panny Márie v Rajeckej Lesnej a odtiaľ sme cestovali na Velehrad. Cestou späť sme navštívili pútnické miesto Svätý Hostýn  na Morave a pútnické miesto Turzovka-Živčaková.
Zapájali sme sa aj do činnosti vo farnosti pri rekonštrukcii nášho kostola. Nový bohostánok pochádza aj z našich milodarov a finančných zbierok.
Naším najdôležitejším poslaním je denne sa spájať pri modlitbe posvätného ruženca. Chceme veriť, že ak je naše bratstvo, činné už 120 rokov, je skutočne aj živé.
Zaslúžili sa o to naši predkovia a my chceme byť ich správnymi pokračovateľmi.

Fotoalbumy RB:

·         Stretnutie + obnova

·         Kronika

·         Ružencové bratstvo na cestách

RUŽA č.311035/1
Horliteľ SEDLAČKO MARTIN
1.Švaňová Kristína
2.Sedlačko Martin
3.Sedlačková Helena
4.Jenča Anton st.
5.Jenčová Mária
6.Adamkovičová Barbora
7.Adamkovičová Beáta
8.Adamkovič Kamil
9.Straková Leopolda
10.Adamkovičová Veronika
11.Čech Tomáš
12.Kolarčiková Anna
13.Čechová Jozefína
14.Kundeková Mária
15.Čuchranová Mária
16.Čuchranová Ľubomíra
17.Jenčová Lucia
18.Lakomcová Mária
19.Mariňak Stanislav
20.Mariňaková Mária
 
RUŽA č. 311035/2
Horliteľ KOČIŠOVA MARCELA
1.Baranová Lucia
2.Kočišová Marcela
3.Kočiš Pavol
4.Petrušková Eva
5.Rokošná Margita
6.Štofaňaková Mária
7.Stofaňaková Martina  
8.Gočová Anna
9.Čuchranová Marta
10.Straka František
11.Straková Mária
12.Ballová Anna
13.Olšavský Anton
14.Samseliová Jana
15.Mariňaková Eva
16.Kovaľová Anna
17.Andraščiková Mária
18.Šebestová Anna (z bytovky)
19.Jenča Igor
20.Michaliková Žofia
 
RUŽA č.311035/3
Horliteľ VARDŽÍKOVÁ Iveta
1.Pošiváková Antónia
2.Jurčišinová Helena
3.Jurčišin Jozef
4.Jenčová Kristína
5.Marinicová Ľudmila
6.Gočová Helena
7. Kundeková Milena
8. Antolová Marta
9.Vardžiková Iveta
10.Haľková Helena
11.Straková Ema
12.Špirková Mária
13.Skolodová Mária
14. Križalkovič Adam
15.Baranová Helena
16.Lendacká Renáta
17.Stašiková Marta
18.Štofaňaková Anna
19.Michaliková Monika
20.Gurčiková Viera
 
 
RUŽA č.311035/4
Horliteľ DZURIKOVÁ MÁRIA
1.Jurčišin Valent
2.Jurčišinová Margita
3.Polačková Mária
4.Vaľková Mária
5.Olšavská Alena
6.Olšavská Žofia
7.Čuchranová Margita
8.Krescanko Anton
9.Šebestová Helena
10.Krescanková Anna
11.Smolko Matúš 
12.Smolková Mária
13.Imrichová Katarína
14.Tomašovičová Beáta
15.Dzurik Vladimír
16.Dzuriková Mária
17.Tomašovič Peter
18.Štofaňaková Eva
19.Čarná Elena
20.Baranová Martina
 
 
RUŽA č.311035/5
Horliteľ JENČOVÁ  Anna
1.Jenčová Anna
2.Jenčová Ivona
3.Jenčová Zita
4.Jenčová Terézia
5.Čarná Jarmila
6.Čarná Františka
7.Čarná Margita
8.Čarný Ján ml.
9.Čarný Jozef
10.Čarný Rastislav
11.Čarná Marta
12.Čarná Antónia
13.Čarná Ľudmila
14.Kolcun František
15.Kolcunová Margita
16.Katriňák Valent
17.Katriňákoná Žofia
18.Goč Milan
19.Gočová Darina
20.Šebestová Emília
 
 
RUŽA č.311035/6
Horliteľ VITALIŠOVÁ Mária
1.Ungvarská Mária
2.Majerniková Mária
3.Krescanko Klement
4.Krescanková Angela
5.Krescanková Mária
6.Krescanko Mikuláš
7.Bartošová Mária
8.Imrichová Slávka
9.Bartošová Anna
10.Bartošová Katarína
11.Pošiváková Helena
12.Gomolčaková Margita
13.Čarná Helena
14.Palenčár Ondrej
15.Palenčárová Mária
16.Fottová Žofia
17.Juhasová Anna
18.Vitališová Mária
19.Katriňaková Terézia
20.Dutková Mária
 
 
RUŽA č.311035/7
Horliteľ VIŠŇOVSKÁ Helena
1.Haľková Monika
2.Jurčišinová Mária
3.Ťakušová Daniela
4.Višňovská Mirka
5.Višňovská Helena
6.Dušinská Apolónia
7.Mariňaková Iveta
8.Pacovská Marta
9.Višňovský Stanislav
10.Vavreková Monika
11.Šebestová Mária
12.Kolarčiková Justína
13.Stanková Anna
14.Piskurová Terézia
15.Višňovská Ema
16.Višňovská Magda
17.Višňovská Renáta
18.Mariňáková Beáta
19.Piskura Marek
20.Vavrek Peter
 
 
RUŽA č.311035/8
Horliteľ KUCHÁROVÁ Helena
1.Bartková Žofia
2.Pastiríková Ľudmila
3.Pastirik František
4.Prihodová Mária
5.Kacvinský Pavol
6.Juhásová Anna
7.Juhasová Marta
8.Lendacká Monika
9.Straková Anna
10.Štofaňák Pavol
11.Štofaňáková Mária
12.Straková Mária
13.Palenčárová Helena
14.Bartková Anna
15.Timková Marcela
16.Gurčiková Marta
17.Kacvinská Eva
18.Smolková Margita
19.Ščerbaková Alžbeta
20.Kuchárová Helena
 
 
RUŽA č.311035/9
Horliteľ BEDNÁRIKOVÁ Helena ml.
1.Šlacká Ľuboslava
2.Bednáriková Mária
3.Bednáriková Helena ml.
4.Pavelová Daniela
5.Olšavská Eva
6.Miženková Mária
 
 
RUŽA č.311035/10
Horliteľ KONDISOVÁ Emília
1.Kondisová Emília
2.Kondis Štefan
3.Čechová Katarína
4.Čech Jozef
5.Štofaňák Peter
6.Štofaňák Ján
7.Štofaňáková Ivana
8.Štofaňák Ľubomír
9.Jenča Rastislav
10.Jenčová Jitka
11.Kondisová Magdaléna
12.Kondis Damián
13.Balogová Emília
14.Čechová Janka
15.Ščerbák Jozef
16.Ščerbáková Janka
17. Zábrecká Lucia
18. Dutková Silvia
19.Baranová Ratka
20.Čarná Lucia
 
 
RUŽA č.311035/11
Horliteľ SUSOVÁ Jana
1.Hvizdošová Katarína
2.Krescanková Mária
3.Višňovská Mária
4.Dlugošová Veronika
5.Šebest Viktor
6.Cicoň Jozef st.
7.Katriňáková Helena
8.Uličná Anna
9.Karabinošová Helena
10.Susová Jana
11.Štofková Žofia
12.Katriňáková Margita
13.Cicoňová Helena
14.Cicoň Jozef ml.
15.Baloga Stanislav
16.Balogová Alžbeta
17.Chovančaková Ľubomíra
18.Bartošová Marta
19.Ciciňová Miroslava
20.Čechová Agáta
 
 
RUŽA č.311035/12
Horliteľ ČARNÁ Veronika
1.Virost Ladislav
2.Bršťáková Mária
3.Čechová Martina
4.Timková Helena
5.Pribulová Alžbeta
6.Dutková Bernadeta
7.Štofková Daniela
8.Šľacká Veronika
9.Čarná Veronika
10.Čarný Milan
11.Laciňaková Anna
12.Gurčiková Božena
13.Pribula Jozef st.
14.Pribula Jozef ml.
15.Vihonský Valentín
16.Vihonská Žofia
17.Kacvinská Johana
18.Strakayová Iveta
19.Baluchová Már
20.Adamkovičová Helena
 
 
RUŽA č.311035/13
Horliteľ MIKOLAJ Jozef
1.Kundek Ján 
2.Kundeková Mária
3.Dolinská Renáta
4.Kundek Lukáš
5.Dolinská Žofia
6.Kundeková Mária st.
7.Lendacká Justína
8.Straková Margita
9.Kollárová Stanislava
10.Jurčišinová Mária
11.Kundek Pavol
12.Lendacký Viktor
13.Mikolajová Marcela
14.Mikolaj Jozef
15.Hendrichovská Miloslava
16.Dolná Miloslava
17.Zabrecká Júlia
18.Zabrecká Žofia
19.Zabrecký Jozef
20.Kundek Štefan
 
 
RUŽA č.311035/14
Horliteľ ŠČERBAK Stanislav
1.Bartošová Barbora
2.Nemčíková Anna
3.Širocký Viliam
4.Širocká Mária
5.Šofranková Valéria
6.Lechmanová Božena
7.Zábrecká Magdaléna
8.Harajdová Magdaléna
9.Straková Ľudmila
10.Hvizdoš Filip
11.Hvizdošová Marta
12.Timko Albert
13.Timková Žofia
14.Kundeková Terézia
15.Ščerbak Stanislav
16.Kočišová Anna
17.Čechová Lýdia
18.Kollárová Mária
19.Ščerbaková Helena
20.Dolná Helena
 
 
RUŽA č.311035/15
Horliteľ JUHASOVÁ Kristína
1.Juhasová Kristína
2.Juhas Stanislav
3.Juhasová Miroslava
4.Čuchran Rastislav
5.Čuchranová Jarmila
6.Straková Mária
7.Bartošová Helena
8.Lendacká Mária
9.Galdunová Mária
10.Smolková Anna
11.Zabrecký Vladimír
12.Zabrecká Terézia
13.Straková Darina
14.Lendacká Jana
15.Šofranková Jana
16.Cmorejová Michaela
17.Ščerbaková Helena
18.Ščerbak Patrik
19.Hvizdošova Anna
20.Strakova Alžbeta
 
 
RUŽA č.311035/16
Horliteľ GAZDOVÁ Eva
1.Čech Anton
2.Čechová Anna
3.Čechová Terézia
4.Zabrecká Jana
5.Vaščak Ondrej
6.Vaščaková Mária
7.Hudáková Mária
8.Lendacká Alžbeta
9.Lendacký Matúš
10.Lendacká Mária
11.Lendacký Pavol
12.Čechová Monika
13.Čechová Anna
14.Jenča-Bednariková Mária
15.Jurčišinová Erika
16.Kliščová Eva
17.Bednariková Barbora
18.Joščaková Eva
19.Bednárik Jozef
20.Gazdová Eva
 
 
RUŽA č.311035/17
Horliteľ DZURENDOVÁ Apolónia
1.Straka Pavol
2.Straka František
3.Kučerová Mária
4.Šebestová Margita
5.Šebest Miroslav
6.Šofranková Žofia
7.Straková Mária
8.Baňas Ján
9.Staviščaková Žofia
10.Michalčeková Andrea
11.Kolcunová Žofia
12.Kolcunová Mária
13.Kovaľová Alžbeta
14.Čechová Margita
15.Čechová Daniela
16.Chovančáková Katarína
17.Majerniková Anna
18.Krivdová Iveta
19.Straková Marta
20.Dzurendová Apolónia
 
 
RUŽA č.311035/18
Horliteľ GOČOVÁ Terézia
1.Gočová Terézia
2.Goč Matúš
3.Vargová Júlia
4.Hvizdošová Helena
5.Čech Viktor
6.Straková Mária
7.Čechová  Anna
8.Štraková Františka
9. Timková Eva
10.Krescanko František
11.Krescanková Jolana
12.Timková Jana
13.Straková Helena
14.Timko Albert ml.
15.Straková Alžbeta
16.Čuchranová Veronika
17.Štofková Mária
18.Štofaňáková Alžbeta
19.Petrušková Mária
20.Čuchran Tomáš 
 
 
RUŽA č.311035/19
Horliteľ BARTOŠOVÁ Apolónia
1.Magdová Ľubomíra
2.Smolková Terézia
3.Šimková Eva
4.Tomašová Marta
5.Gočová Danka
6.Gočová Mariana
7.Goč Martin
8.Majerniková Anna
9.Ungvarský Jozef
10.Gazdová Agnesa
11.Bartošová Apolónia
12.Palenčarová Žofia
13.Čuchranová Erika
14.Čuchranová Antónia
15.Čuchranová Mária
16.Čuchranová Dagmar
17.Kundeková Anna
18.Švaňová Helena
19.Švaňa Viliam
20.Uličná Mária
 
 
RUŽA č.311035/20
Horliteľ POŠIVAKOVÁ Marta
1.Hendrichovský Miloš 
2.Smolková Ivana 
3.Hendrichovská Margita
4.Harčarová  Ivana
5.Smolková Anna
6.Gočová Gertrúda
7.Širocká Filoména
8.Širocká Renáta
9.Virostová Katarína
10.Tomašov Milan
11.Pošivaková Daniela
12.Pošivaková Helena
13.Pošivaková Marta
14.Kundeková Anna
15.Gregová Kristína
16.Šofranko Mikuláš
17.Čuchran Peter
18.Čuchranová Gabriela
19.Gregová Mária
20.Adamisová Helena
 
 
RUŽA č.311035/21
Horliteľ ŠČERBAKOVÁ Mária
1.Juhasová Alžbeta
2.Gurčiková Mária
3.Straková Margita
4.Ščerbaková Mária
5.Ščerbak Milan
6.Bartošová Mária
7.Bartošová Dominika
8.Pavliková Mária
9.Vihonský Pavol
10.Vihonská Mária
11.Smolková Anna
12.Michalik Pavol
13.Michaliková Anna
14.Adamová Anna
15.Smolková Rozália
16.Šofranková Marta
17.Šľacká Žofia
18.Timko Pavol
19.Timková Helena
20.Timková Elena
 
 
RUŽA č.311035/22
Horliteľ TOBIAŠOVÁ Ľudmila
1.Pribulová Marcela
2.Vihonská Martina
3.Kovaľová Silvia
4.Uličná Ľudmila
5.Uličná Damiána
6.Uličný Pavel
7.Uličný Šimon
8.Tobiašová Ľudmila
9.Tobiašová Monika
10.Semanová Gabriela
11.Pribulová Helena
12.Adamkovičová Michaela
13.Vihonský Fabián
14.Maňova Danka
15.Ščerbak Peter
16.Kundeková Angela
17.Stašiková Ľudmila
18.Polačková Renáta
19.Katriňáková Mária
20.Lendacká Helena
 
 
RUŽA č.311035/23
Horliteľ ŠTOFAŇAK Jozef
1.Kundeková Filoména
2.Adamisová Helena
3.Adamisová Janka
4.Kolcunová Helena
5.Kmecová Helena
6.Štofaňak Jozef
7.Štofaňaková Mária ml.
8.Čechová Anna (od cigánky)
9.Gurčiková Mária (Miťova)
10.Šofranková Bernadeta
11.Pavliková Eva
12.Straková Maria (Marta)
13.Kundek František
14.Kundek Martin
15.Neupaverová Barbora
16.Neupaver Mikuláš
17.Neupaverová Alžbeta
18.Neupaverová Kvetoslava
19.Neupaverová Agnesa
20.Hajdučinová Helena
 
 
RUŽA č.311035/24
Horliteľ TKAČOVÁ  Helena
1.Križovenská Katarína
2.Tkačová Helena
3.Tkáč Peter
4.Baňasová Ľuboslava
5.Smolková Apolónia
6.Smolková Mária
7.Višňovská Júlia
8.Lendacká Žofia
9.Straková Helena
10.Cmorej Ondrej
11.Budiseličová Alžbeta
12.Kaňuková Monika
13.Cmorejová Anna
14.Hvizdošová Žofia
15.Gočová Anna
16.Pribulová Mária
17.Gazdová Mária
18.Juhás Pavol 
19.Juhásová Marta
20.Tkáč Ondrej
 
 
RUŽA č.311035/25
Horliteľ STAŠIKOVÁ Hedviga
1.Lendacká Mária
2.Štofaňaková Anna
3.Jacová Mária
4.Kočišová Cecília
5.Straková Vladimíra
6.Vaščaková Mária
7.Šofranko Pavol
8.Zabrecká Terézia
9.Sedlačková  Jana
10.Sedlačko Vincent
11.Kolcun Anton
12.Kolcunová Marta
13.Šofranko Štefan
14.Šofranková Helena
15.Vihonská Eva
16.Straková Mária
17.Stašiková Hedviga
18.Tkačová Anna
19.Mihaľová Juliana
20.Andraščiková Margita
 
 
ČLENOVIA Svätého RUŽENCA
evidenčné číslo
Virostová Justína           č.d.261                 807
Milčáková Marta           č.d.139 5771
Čuchranová Jarmila       č.d.273               810
Vaščaková Hedviga       č.d.268                 813
Vaščak Blažej               č.d.268                 814
Štofková Agáta             č.d.520                 815
Štofko František             č.d.520                 816
Gurčiková Mária           č.d.181                 818
Kolcunová Jozefína       č.d.182               819
Vaščaková Hedviga ml. č.d.268               4699
Šebestová Iveta             č.d.79 4698
Mgr. Senčáková Mária   č.d.205             9057
 
 
ČLENOVIA VEČNÉHO RUŽENCA
evidenčné číslo
Pribulová Monika       č.d.558               4570
Magačová Veronika   č.d.164               4008
 
 
ČESTNÍ ČLENOVIA RB
Takáč Stanislav vdp.
Ščerbaková Iveta (Tomašová)
Šofranková Anna (u Bernadety)
Straková Žofia (u Vihonských)
Petrovská Žofia
Straková Alžbeta (pri Dzurendových)
Molčanová Berta (v ústave)
 
 
ČLENOVIA FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY ZA RB
Ing.Uličná Ľudmila
Ing. Bartková Anna
Júlia Zabrecká
 
FINANČNÁ KOMISIA RB           
Tobiašová Ľudmila
Balogová Emília
Kondisová Emília
 
KRONIKÁR RB
Bednariková Helena
 
HORLITELIA RB
1.Sedlačko Martin
2.Kočišová Marcela
3.Vardžiková Iveta
4.Dzuriková Mária
5.Jenčová Anna
6.Vitališová Mária
7.Višňovská Helena
8.Kucharová Helena
9.Bednariková Helena
10.Kondisová Emília
11.Susová Jana
12.Čarná Veronika
13.Mikolaj Jozef
14.Ščerbák Stanislav
15.Juhasová Kristína
16.Gazdová Eva
17.Dzurendová Apolónia
18.Gočová Terézia
19.Bartošová Apolónia
20.Pošiváková Marta
21.Ščerbáková Mária          
22.Tobiašová Ľudmila
23.Štofaňák Jozef
24.Tkačová Helena
25.Stašiková Hedviga
 

120 rokov Ružencového bratstva vo farnosti Široké

V nedeľu 21.novembra 2010 si členovia RB ale i ďalší veriaci v Širokom počas duchovnej obnovy pripomenuli 120 rokov od založenia RB.
Do farnosti zavítali P. Šimon Tyrol, promótor RB a P. Bruno Donoval, novokňaz, dominikán.
Počas obidvoch sv. omší bolo súčasťou homílií aj slovo o vzniku RB v dejinách cirkvi, ale najmä o význame modlitby posvätného ruženca, o jeho dôležitosti.
Ak chceme Pánu Bohu venovať jeden desiatok, byť v jeho prítomnosti, uvažovať o Jeho živote, On bude s nami celých 24 hodín.
Popoludní sa priaznivci modlitby posvätného ruženca znovu zišli v kostole.
Tu sme v úvode spomínali na roky po založení RB u nás, na jeho hlavných horliteľov, na aktivity RB v minulosti i v dnešnej dobe.
Okrem spoločných modlitieb posvätného ruženca v kostole organizujeme aj duchovné obnovy vo farnosti.
Medzi nezabudnuteľné aktivity  patria aj rôzne púte.

·         Navštívili sme Svätyňu Božieho milosrdenstva v Krakove. Zážitkom pre pútnikov bola aj návšteva rodiska Jána Pavla II. vo Wadoviciach a nádherná Kalwaria Zebrzydowska.

·         Taktiež aj ďalšia púť viedla na viacero miest. Bola to bazilika Zvestovania Panny Márie na Starých horách, kostol Narodenia  preblahoslavenej Panny Márie v Rajeckej Lesnej a odtiaľ sme cestovali na Velehrad. Cestou späť sme navštívili pútnické miesto Svätý Hostýn  na Morave a pútnické miesto Turzovka-Živčaková.
Zapájali sme sa aj do činnosti vo farnosti pri rekonštrukcii nášho kostola. Nový bohostánok pochádza aj z našich milodarov a finančných zbierok.
Naším najdôležitejším poslaním je denne sa spájať pri modlitbe posvätného ruženca. Chceme veriť, že ak je naše bratstvo, činné už 120 rokov, je skutočne aj živé.
Zaslúžili sa o to naši predkovia a my chceme byť ich správnymi pokračovateľmi.