Rehoľné povolania

z farnosti Široké

 
 
 


1. fr. Jozef Ščerbák (po prvej sv. vojne odišiel do USA do kláštora, bol rehoľným bratom)
* asi 1894
+ neznámy
Rehoľa: neznáma
Dátum večných sľubov: neznámy
 
2. sr. Veronika Katriňáková
* 1918
+ 1996
Rehoľa: neznáma vo Francúzsku
Dátum večných sľubov: neznámy
 
3. sr. Mária Angela Anna Čarná
* asi 1915 
+ 2011
Rehoľa: neznáma vo Francúzsku
Dátum večných sľubov: neznámy
 
4. fr. Daniel – Viktor Ján Baňas
* asi 1920 
+ asi 2000?, zomrel a aj pochovaný je v Paríži
Rehoľa: Inštitút školských bratov
Dátum večných sľubov: neznámy
1950 - 1980 bol učiteľom v Egypte, od 1985 v Dome sv. Petra v les Némours v opatere až do svojej smrti v r.2004
 
5. sr. Maria Smolková
Institut de la Sainte Enfance Digne, Bases Alpes
* 1921 –
+ 1993
Rehoľa:
Dátum večných sľubov:
 
 
6. sr. Helena Smolková
Institut de la Sainte Enfance Digne, Bases Alpes, Francúzsko
* 1922
+ 2007
Rehoľa:
Dátum večných sľubov:
 
7. sr. Anna Smolková
žije v Institut Sainte Terese, Magnan, Nice, Francúzsko
*1924
Rehoľa:
Dátum večných sľubov:
 
8. sr. Veronika Smolková
* 1926
+ 1943, zomrela ako 17 ročná v Institiu de la Sainte Enfance Digne, Francúzsko
Rehoľa:
Dátum večných sľubov:
 
 
Maria Smolková, Helena Smolková, Anna Smolková, Veronika Smolková sú rodné sestry. Ich rehoľné mená, nie ú známe. Anna ešte žije!
 
 
9. sr. André (Andrea)  Alžbeta Hvizdošová
žije v reholi v Marseile vo Francúzsku
* 2.10.1922
Rehoľa: dominikánka
Dátum večných sľubov:
 
10. sr. Mária Helena Alžbeta Kundeková
* 14.10. 1923
+ 31.7. 2013
Rehoľa:
Dátum večných sľubov:
 
11. sr. Emília Margita Juhásová
* 6.6. 1947
Rehoľa: Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky
Prvé sľuby: 15.8. 1972, Dolný Smokovec
Doživotné sľuby: 15.8. 1984, Kežmarok
Pôsobila v Ústave sv. Cyrila a Metóda v Ríme. Toho času je vo Vrícku
 
12. sr. Terézia Lenka Bednáriková, OSBM
* 16.8. 1989
Rehoľa: Rád sestier sv. Bazila Veľkého, provincia Bolestnej Matky Božej
Prvé sľuby: 6.12. 2011, Prešov
Obnova dočasných sľubov: 5.12. 2014, Prešov