ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A PROSIEB – Júl-August

Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

01. júl.

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

 

B. VAŠČÁK

D. JOŠČÁKOVÁ

K. JOŠČÁKOÁ

05. júl.

J. ŠČERBÁK

J. KUNDEK

P. ŠTOFAŇÁK

 

I. GREGA

M. ČECHOVÁ

D. KOLLÁROVÁ

08. júl.

Ľ. PASTIRIKOVÁ

J. MILČÁKOVÁ

M. DOLINSKÝ

 

J. ČECH

R. JENČA

K. JOŠČÁKOVÁ

15. júl.

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

 

H. BEDNÁRIKOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

I. GREGA

22. júl.

J. KUNDEK

J. ŠČERBAK

M. DOLINSKÝ

 

D. JOŠČÁKOVÁ

B. VAŠČÁK

J. ČECH

29. júl.

M. ČECHOVÁ

P. ŠTOFAŇÁK

R. JENČA

 

H. HAJDUČINOVÁ

I. GREGA

H. BEDNÁRIKOVÁ

05. august

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

 

D. JOŠČÁKOVÁ

B. VAŠČÁK

K. JOŠČÁKOVÁ

12. august

P. ŠTOFAŇÁK

J. KUNDEK

J. ŠČERBÁK

 

J. ČECH

R. JENČA

M. ČECHOVÁ

15. august

J. MILČÁKOVÁ

Ľ. PASTIRIKOVÁ

D. KOLLÁROVÁ

19. august

J. KUNDEK

P. ŠTOFAŇÁK

M. DOLINSKÝ

 

B. VAŠČÁK

M. ČECHOVÁ

J. ČECH

26. august

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

 

I. GREGA

H. HAJDUČINOVÁ

H. BEDNÁRIKOVÁ

 

POČAS JÚLA A AUGUSTA JE NÁS MÁLO - AK VÁM TERMÍN NEVYHOVUJE SAMI SA MEDZI SEBOU VYSTRIEDAJTE!

ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA A PROSBY V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SÚ VYHRADENÉ LEN PRE LEKTOROV!

V OSTATNÉ DNI SI ČÍTANIA ZABEPEČIA TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA.

https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html