ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A PROSIEB – APRÍL

Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

08. 04.

 

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

B. VAŠČÁK

H. VAŠČÁKOVÁ

H. BEDNÁRIKOVÁ

15. 04.

 

J. KUNDEK

M. ČECHOVÁ

M. DOLINSKÝ

Ž. VIHONSKÁ

R. JENČA

D. KOLLÁROVÁ

22. 04.

 

J. ŠČERBÁK

P. ŠTOFAŇÁK

R. BARANOVÁ

I. GREGA

J. ČECH

D. JOŠČÁKOVÁ

29. 04.

 

N. VARGOVÁ

Ľ. PASTIRIKOVÁ

J. MILČÁKOVÁ

H. HAJDUČINOVÁ

H. BEDNÁRIKOVÁ

Ž. VIHONSKÁ

 

ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA A PROSBY V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SÚ VYHRADENÉ LEN PRE LEKTOROV!

V OSTATNÉ DNI SI ČÍTANIA ZABEPEČIA TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA.

https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.htm