ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA A PROSIEB – Jún

Deň

1. čítanie

2. čítanie

Prosby

03. 06.

M. ČECHOVÁ

J. ŠČERBÁK

P. ŠTOFAŇÁK

 

B. VAŠČÁK

D. JOŠČAKOVÁ

K. JOŠČÁKOVÁ

10. 06.

Š. KONDIS

E. KONDISOVÁ

M. KONDISOVÁ

 

Ž. VIHONSKÁ

I. GREGA

D. KOLLÁROVÁ

17. 06.

J. MILČÁKOVÁ

N. VARGOVÁ

Ľ. PASTIRIKOVÁ

 

J. ČECH

H. HAJDUČINOVÁ

H. BEDNÁRIKOVÁ

24. 06.

J. KUNDEK

P. ŠTOFAŇÁK

R. BARANOVÁ

 

D. JOŠČÁKOVÁ

M. ČECHOVÁ

K. JOŠČÁKOVÁ

29. 06

I. GREGA

Ž. VIHONSKÁ

M. DOLINSKÝ

ČÍTANIA BOŽIEHO SLOVA A PROSBY V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY SÚ VYHRADENÉ LEN PRE LEKTOROV!

V OSTATNÉ DNI SI ČÍTANIA ZABEPEČIA TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA.

https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html