Kňazi - rodáci zo Širokého

Ladislav Širokay

* ? + 1487

Felix Hedry

* 1838 +1899

Ľudovít Hedry

* 1871 +1931

Valentín Vojtko

* 1870 +1947

Štefan Šebest

* 1876 +1901

Jozef Straka

* 1957

Milan Bednárik

* 1959

František Mariňák

* 1963

František Katriňák

* 1971

Augustín Vaščák

* 1973

Peter Gazda

* 1973

Jozef Vihonský

* 1976

Peter Juhás

* 1976

 

Kňazi - pôsobiaci v Širokom

1718 - 1734

Tormossy Jakub

1734 - 1737

Ravasz Juraj

1737 - 1763

Holenkay Ján

1763 - 1773

Bober Michal

1773 - 1777

Mihály Robert

1777 - 1823

Dominiczky Ján

1823 - 1826

miesto farára neobsadené a farnosť spravuje kaplán Szentsy Eduard

1826 - 1828

Somossy Juraj

1829

exccurendo spravovaná Fričovským farárom Hetessym Ignácom

1829 - 1831

Tulacs Alexander

1831 - 1835

Usz Alexander

1835 - 1836

miesto farára neobsadené a farnosť spravuje kaplán Király Ignác

1836 - 1849

Rybiczey Ludvík

1849 - 1851

Schumucz Serafín (františkán)

1851 - 1856

Marczenyi Andrej

1856 - 1865

Mazalik Augustín

1865 - 1899

Hedry Felix

1899

Galyanszky Juraj

1899 - 1915

Dobranský Ján

1915 - 1923

Čársky Jozef

1923 - 1924

miesto farára neobsadené a farnosť spravuje kaplán Kofrit Florián

1924 - 1931

Jančáry Vojtech

1931 - 1932

miesto farára neobsadené a farnosť spravuje kaplán Guci Eugen

1932 - 1935

Boľanský Ján

1936 - 1940

Hrabský Vojtech (predtým Andrássy)

1940 - 1951

Jerga Andrej

1951 - 1952

Kocun Emanuel

1952 - 1958

Oros Andrej

1958 - 1975

Adamčák Peter

1975 - 1977

Lesník Anton

1977 - 1980

Palša Andrej

1980 - 1990

Balica Milan

1990 - 1999

Dugas Jozef

1999 - 2002

Jurkovič Eugen

2002 - 2015

Kyšeľa Miroslav

2015 - doteraz

Takáč Stanislav