Požehnanie sochy sv. Jána Pavla II.

Presne v deň 93. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. 18.5.2013 na námestí pred kostolom sv. Mikuláša v Širokom sa konalo slávnostné odhalenie a požehnanie sochy tohto veľkého muža viery Mons. Alojzom Tkáčom, emeritným arcibiskupom, na znak toho, že my Širočania si svätého otca nesmierne vážime i ctíme a zároveň tešíme, že sme mali to šťastie, že 2. júla 1995 prechádzal našou obcou. Budúcim generáciám túto pamätnú cestu nech pripomína pamätník apoštola národov 20. storočia, ktorý stojí na najdôstojnejšom mieste našej obce. Veríme, že všetky úprimné modlitby z tohto miesta zasiahnu skrze sv. Jána Pavla II. aj Božské srdce.