Farská ekonomická rada (FER) farnosti sv. Mikuláša v Širokom - štatút

menovaná 31.12. 2017 

členovia:

Čarný Milan
Čech Anton
Štofaňák Peter
Karabinoš Miroslav
Mihaľ Jozef
Sedlačko Martin
Šofranko František