Oznamy –  20. Nedeľa „Cez rok“ od 20.08.2018 do 26.08.2018

1. Tento týždeň  sa sv. ruženec predmodlieva 17. ruža; nájdite si čas aspoň 1x v týždni
2. Snažte sa zapájať do liturgie  čítaniami, prosbami a obetnými darmi čím viacerí, nahláste v sakrestii, a  ak nemáte nikoho v rodine poproste lektorov, aby nemuseli kostolníci zháňať alebo, aby nezohnali aj oni aj vy...
3. Dnes : ofera na potreby kostola a farnosti - PBZ
4. Terajší stredoškoláci a starší sa môžu hlásiť cez týždeň vo všedné dni po sv. omšiach na prípravu na sviatosť birmovania v sakrestii – začneme od septembra; povzbuďte starších, ktorí nemajú birmovku...
5. Blahorečenie Anky Kolesárovej – Košice 01.09.2018 – hláste sa na autobus v sakrestii
6. Od 15.09. do 24.10. 2018 - 40 dňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov – vyberte si ľubovoľný deň  a zapíšte sa v sakrestii

... Pane, ty máš slová večného života...
Jn 6, 68