Oznamy –  veľkonočné obdobie „C“ od 20.05. do 26.05.2019

1. Tento týždeň sa sv. ruženec predmodlieva 10. ruža; nájdite si čas aspoň 1x v týždni... niektorí vedia každý deň a niektorí ani raz a sú doma...
2. Sv. omše za účasti detí v stredy – pripomínam, že to nie je iba pre prvoprijímajúce deti ale aj pre mladšie aj staršie deti, ktoré pozývame ku sláveniu aj k spevu do zboríku - v utorky po sv. omši nácvik spevu
3. MAMAKLUB – v pondelky v Klube Quo vadis pre mamy s deťmi...
4. Birmovanci – piatok 18.00 sv. omša + príprava
5. V máji pridávame k ružencu litánie = májová pobožnosť
6. Pondelok, Utorok, Streda - stretnutie prvoprijímajúcich detí po sv. omši; modlíme sa za nich
7. Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej 22.06.2019 v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov – Ladce... info plagát + p Gurčíková; RN ponúka rôzne druhy ručne robené sviečky v sakristii posledné kusy
8. Praktické okienko je aj na farskej stránke; slúži na to, aby sme si niektoré veci zopakovali, nové sa naučili a čo nerobíme správne, aby sme to odstránili...
9. Sobota 25.05.2019 pred katedrálou v Spišskej kapitule o 14.30 hod – živá krížová cesta
10. Nedeľa: 26.05.2019 o 15.00 v Košiciach - katedrála – Deň rodiny: manželia, ktorí slávia 25.výr. sobáša a prihlásili sa,  majú sa zúčastniť na sv. omši a požehnaní o. abp. (vyše 150 párov)
11. Sobota 25.05.2019 o 09.00 generálka, po nej 1. spoveď detí a potom rodičia a krstní, ktorí môžu využiť dni v týždni od 17.00
12. Od 27.05.2019 týždeň: Vypni telku, zapni seba

...nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali...

                                          Jn 13,34