Oznamy –  3. Adventná nedeľa „C“ od 17.12.2018 do 23.12.2018

1. Tento týždeň  sa sv. ruženec predmodlieva 10. ruža; nájdite si čas aspoň 1x v týždni... niektorí vedia každý deň a niektorí ani raz a sú doma...
2. Snažte sa zapájať do liturgie  čítaniami, prosbami a obetnými darmi čím viacerí, nahláste v sakristii, a  ak nemáte nikoho v rodine poproste lektorov...
3. Sv. omše za účasti detí v stredy – pripomínam, že to nie je iba pre prvoprijímajúce deti ale aj pre mladšie aj staršie deti , ktoré pozývame ku sláveniu aj k spevu do zboríku...
4. Dnes 16.12.2018 o 14.00 ruženec + katechéza prvoprijímajúci a rodičia
5. Ďakujem všetkým, ktorí sa účastňovali rorátnych sv. omší, najmä deťom, miništrantom a tetám za raňajky...
6. MAMAKLUB – v pondelky v Klube Quo vadis pre mamy s deťmi... plagát
7. Birmovanci: stretnutie: Piatok 18.00 v skupinkách
8. Pri adventnom venci trávte spolu viac času
9. Spoveď chorých Pondelok 17.12. – hláste v sakristii;
10. Spoveď ostatní: Utorok a Streda 16.00 – 17.50 a Sobota 22.12.2018 – dobre sa pripravte už doma
11. Sobota 22.12.2018 o 18.00 v sále KD vianočný koncert OČIAM NEVIDITEĽNÉ – Koinonia Jána Krstiteľa – vstupné dobrovoľné; všetci ste pozvaní
12. Cez Advent si všímajme aj Pokladničku pre chudobnejších ako som ja sám - PBZ
13. V sakristii vianočné oplátky 0,80 €/bal, kým sú môžete kúpiť aj pre kolegov do roboty
14. Dobrá novina: kto chce prijať koledníkov môže sa zapisovať v sakristii- koledovanie 26.12.2018 popoludní; stretnutie koledníkov : Sobota 22.12.2018 o 10.00 v Klube Quo vadis

Príď Pane Ježišu - Maranatha