Oznamy –  11. nedeľa „Cez rok“ B od 18.06.2018 do 24.06.2018

1. Tento týždeň  sa sv. ruženec predmodlieva 8. ruža – týždeň sa začína nedeľou, takže, keď je sv. omša s platnosťou, tak nová ruža sa začína modliť v sobotu večer a končí piatok
2. Šeky na podporu Rádia Lumen – vzadu
3. Kluknava – pondelky sv. omše  o 17.00 pri kaplnke sv. Anny – plagát
4. Terajší deviataci a starší sa môžu hlásiť cez týždeň vo všedné dni po sv. omšiach na prípravu na sviatosť birmovania v sakrestii – začneme od septembra; povzbuďte starších, ktorí nemajú birmovku...
5. Dnes: ofera na potreby kostola a farnosti - PBZ
6. Začínajú horúčavy – prosím o dôstojné oblečenie do kostola, chlapi nie kraťasy a šľapky, ženy nie tenké ramienka, odhalené chrbty a plecia
7. Ide leto a čas dovoleniek, bude nás možno menej doma, preto pozývam aj ďalších, aby sa zapájali do čítaní, žalmov a prosieb cez sv. omšu... každý pobirmovaný má právo prednášať Božie slovo na liturgii – je nás dosť, tak nech je to obohatené aj ďalšími, aspoň na omši, ktorú dáte vy slúžiť za svojich... vy si zabezpečte, nech nemusia kostolníci zháňať...
8. Denný farský tábor: 09.07. -13.07. – prihlášky v sakrestii – odovzdať do konca budúceho týždňa
9. Zbierka na faru Stropkov – milodary do sakrestie, kto chce meno, kto nie BHZ; požehnanie fary bude pri odpuste 15.07. – prenos RTVS
10. Odchod do Turzovky 23.06. o 05.00 hod
11. Na budúcu nedeľu Zbierka na dobročinné ciele sv. otca ( Halier sv. Petra)
12. Odpustová slávnosť v Levoči – víkend 07. – 08.júl – plagát
13. Blahorečenie Anky Kolesárovej – Košice 01.09.2018

...nenarodil sa väčší ako Ján Krstiteľ...  

(porov. Mt 11,11)