Oznamy –  3. Veľkonočná nedeľa „ B“ od 16.04.2018 do 22.04.2018

1. Kto dal na sv. omšu, zabezpečte si čítania, prosby príp. obetné dary cez týždeň – v Nedele a sviatky sú určení lektori. Košíky na obetné dary máme v sakrestii...birmovanci nesú chlieb a víno, vy vtedy, ak budete mať viac darov...   
2. Naša n.o. Mikuláš prosí o 2% z vaších daní – tlačivá vzadu
3. Ďakujem všetkým za sobotnú brigádu na fare
4. Tento týždeň  sa sv. ruženec predmodlieva 23. ruža – návod a úmysly máte v sakrestii
5. Deviatnik birmovanci - každý večer 17.15 hod.
6. Šeky na podporu Rádia Lumen – vzadu
7. Utorok 17.04. – birmovanci si môžu vyzdvihnúť po sv. omši  birmovné lístky
8. Sviatosť zmierenia pred birmovkou: Pondelok – Streda 16.30 – 17.50 a Piatok 15.00 – 17.00 (3kňazi); v sobotu 09.00 -11.00 vo Víťaze
9. Nácvik birmovancov Piatok po sv. omši
10. V Nedeľu 08.30 birmovka – príde pbiskup - všetci ste pozvaní – pozvite aj hostí – je dosť miesta; nech nie je prázdny kostol a nehovorte , že je dlho...
11. Na budúcu nedeľu 22.04.2018 - zbierka na seminár 

Bože, vylej svojho Ducha na našich mladých...