Oznamy –  29. Nedeľa „Cez rok“ od 22.10.2018 do 28.10.2018

1. Tento týždeň sa sv. ruženec predmodlieva 2. ruža; nájdite si čas aspoň 1x v týždni... niektorí vedia každý deň a niektorí ani raz a sú doma...
2. Snažte sa zapájať do liturgie čítaniami, prosbami a obetnými darmi čím viacerí, nahláste v sakristii, a  ak nemáte nikoho v rodine poproste lektorov, aby nemuseli kostolníci zháňať alebo, aby nezohnali aj oni aj vy...
3. Sv. omše za účasti detí v stredy – pripomínam, že to nie je iba pre prvoprijímajúce deti ale aj pre mladšie aj staršie deti , ktoré pozývame ku sláveniu aj k spevu do zboríku...
4. Októbrové pobožnosti – každý deň pred sv. omšou
5. MAMAKLUB – v pondelky v Klube Quo vadis pre mamy s deťmi... plagát
6. Birmovanci: stretnutie: Piatok 18.00 sv. omša – pozývam aj rodičov a dospelých, ktorí sa chcú niečo dozvedieť + všimnite si rozpis na obetné dary a brigádu
7. Dnes: zbierka na misie – PBZ; o 14.00 tretiaci sa modlia misijný ruženec a potom katechéza pre nich a rodičov
8. Utorok o 09.00 brigáda na fare
9. U p. Jozefa Štofaňáka môžete vyplatiť predplatné 2019 za Hlasy 12,- a Posol 8,50
10. PREŠOV - 28.10.2018 kino Scala Kapucín Félix koncert vďaky za 60rokov života -  plagát
11. Celosvetová akcia vo Štvrtok - Milión detí sa modlí ruženec – ďakujem deťom, ktoré sa zapojili
12. Ďakujeme za širocké obdarovanie – Utorok - Piatok od 15.00 do 17.00 si môžete prísť na faru niečo vybrať pre seba alebo deti
13. Sobota - 27.10.2018 o 10.00 pozývame deti do Klubu Quo vadis
14. Sviečka za nenarodené deti – v skristii 1,- Euro na podporu aktivít spojených s ochranou života; zapáliť do okna 2.11.2018 večer
15. Vdp. Uháľ doniesol knihy, lebo od nedele sa už minuli – peniaze do sakristie
16. Spoveď pred Dušičkami tento týždeň: 16.00 - 17.50 a aj budúci – odpustky v oktáve
17. Godzone bude 13.11.2018 v KE – mladí prihlasovanie u Riša Siroviča - čím skôr

Sv. Ján Pavol II, oroduj za nás a naše rodiny