Nezisková organizácia MIKULÁŠ pre všetkých so širokým srdcom

MIKULAS

IČO:                                         45731527

Dátum vzniku:                         18. 12. 2009

Adresa:                                   Široké 368, 082 37  Široké

Č. účtu:                                   SK05 0900 0000 0005 0552 3173

 

Čo ponúkame?

 

Stretká – možnosť niekam patriť...

Stretká pre deti

Stretká pre mládež

Stretká pre dospelých

Stretká pre rodiny

Stretká pre seniorov

Biblické stretko

Alfa kurz ( stretnutia mladých aj dospelých v prijímajúcej atmosfére s možnosťou počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať...)

Klub dobrovoľníkov

 

Tvorivé dielne pre deti, mládež, rodiny

Divadelno-dramatický krúžok pre deti a mládež

Scénické a biblické tance

Detský a mládežnícky spevácky zbor

Strojopis – výučba písania desiatimi prstami

Spoločenské hry

Lectio divina – práca so Svätým písmom, Biblioterapia

Priestory na stretávanie sa pre rôzne stretká a spoločenstvá

Knižnicu s možnosťou bezplatného požičiavania kníh pre verejnosť

 

Pre koho tu sme?

  Pre všetkých so širokým srdcom:

 • pre deti,
 • mládež,
 • strednú generáciu,
 • mužov aj ženy,
 • rodiny s deťmi,
 • seniorov...

 

Realizované činnosti

       V rámci činnosti n. o. Mikuláš prebieha formácia detí a mladých prostredníctvom rôznych vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, workshopov, spoločných stretnutí i výletov. Mnohé činnosti sú zamerané na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných i kultúrnych hodnôt. V Klube Quo Vadis sa pravidelne stretávajú rôzne spoločenstvá a skupinky bez ohľadu na vek i vierovyznanie, kde sa vytvárajú medziľudské vzťahy a formujú osobnosti vo všetkých oblastiach (ľudskej, duchovnej i kultúrnej).

 

Uskutočnené aktivity:

 • filmovo-rozprávkové popoludnia pre deti s mamičkami a rodinami

DSC_0241DSC_0191

 • letné tábory

IMG_3585DSC_0450

 • víkend s knihou, noc v knižnici

DSC_0123DSC_0279  

 • tvorivé dielne pre deti, mládež a mamičky v Širokom a v okolí na výrobu šperkov, pohľadníc, ovečiek, anjelov, čajových domčekov, či svietnikov

DSC_0172DSC_0088

 • filmové piatkové alebo nedeľné večery pre mladých

IMG_7905IMG_9565

 • formačné stretnutia pre deti a mládež

IMG_7471IMG_7909

 • výlety s deťmi, mládežou, rodinami i seniormi

DSC_0034DSC_0017

 • filmové piatkové alebo nedeľné večery pre strednú generáciu a seniorov

DSC_0087 IMG_8228

 • stretnutia so zaujímavými hosťami, prednášky, prezentácie spojené s diskusiou

DSC_0046IMG_4934

 • spolupráca pri pracovných brigádach

DSC_0175DSC_0089

 • účasť na formačných stretnutiach v KPC blah. Jána Pavla II. v Prešove

DSC_0017 (2)

 • divadelno-dramatické predstavenia, hudobno-tanečné pásma pre verejnosť

DSC_0016

 • stretnutia s Mikulášom (nákup, príprava a rozdávanie darčekov)

DSC_0310

 • vianočné akadémie

DSC_0180

Komu chceme pomáhať?

 • deťom
 • mladým ľuďom
 • rodinám (zvlášť rodinám v hmotnej núdzi a viacčlenným rodinám)
 • seniorom

 

Ako pomáhame?

 • bezplatné požičiavanie kníh a časopisov
 • požičiavanie data-projektora a plátna na premietanie
 • ponuka priestorov na stretávanie sa
 • zber  PET uzáverov na podporu dieťaťa so zdravotným postihnutím
 • zber poštových známok na podporu chudobných krajín
 • obdarovanie darčekmi (na sviatok sv. Mikuláša aj sladkými balíčkami)
 • výroba vianočných darčekov
 • modlitbová služba

 

Realizácia projektov

 • Budovanie širokých vzťahov v rámci Nadácie Orange, grantového programu Zelená pre seniorov s realizáciou od júna do októbra 2013.
 • Radostná vianočná Fimo dielňa  v rámci Nadácie Orange, grantového programu Darujte Vianoce s realizáciou od 10. do 30. decembra 2013.
 • Spolupráca s Arcidiecéznou charitou Košice pri realizácii projektu s názvom Operácia Vianočné Dieťa 2013 v rámci ktorého bolo podporených 26 detí zo Širokého: zo sociálne núdznych rodín, deti so zdravotným postihnutím a deti z viacpočetných rodín.

 

Aký je náš cieľ?

 • budovanie vzájomných vzťahových „mostov“ 
 • ponúknuť a vybudovať PRIESTOR prijatia, formácie, porozumenia, lásky a načúvania...   J

 

Ako nám môžete pomôcť?

Ak Vás činnosť neziskovej organizácie Mikuláš zaujala, ponúkame Vám možnosť podieľať sa na jeho aktivitách nasledujúcimi formami pomoci:

1.   poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb

2.   účasťou v Klube Quo Vadis na rôznych aktivitách

3.   dobrovoľnou službou (ako animátor, hudobník, herec, pomocník...)

4.   materiálnou pomocou (kontaktovať 0904 892 124) – možnosť darovania hier, hračiek, kníh, CD, DVD s rozprávkami a filmami, čímkoľvek čo doma už nevyužívate, ako napr. starý vysávač, kreslo...

5.   finančnou pomocou priamo na bankový účet – č. ú.: SK05 0900 0000 0005 0552 3173 Slovenská sporiteľňa alebo v hotovosti prostredníctvom darovacej zmluvy

6.   modlitbou

7.   zberom PET-uzáverov

8.   zberom poštových známok

 

ĎAKUJEME!

MIKULAS

Mikuláš n. o.: 

Široké 368, 082 37 Široké

siroke@fara.sk

č. účtu: SK05 0900 0000 0005 0552 3173

IČO: 45731527

web stránka: https://rimskokatolicka-farnost-siroke.webnode.sk/mikulas/

Tlačivá na stiahnutie:  (rozhodni.sk)

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo

b) Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

(kompletné aktuálne informácie nájdete aj na www.rozhodni.sk)