Jozef Čársky  (* 9.5.1886 Gbely  † 11.3.1962 Košice)

carskyZaslúži si pozornosť nielen, pretože sa neskôr stal biskupom, ale aj preto, že na jeho pôsobenie v Širokom ľudia spomínajú dodnes. Narodil sa 9.mája 1886 v Gbeloch neďaleko Skalice. Bol najstarším zo 14-tich detí. V rodine bol vychovávaný v katolíckom duchu, zároveň však aj v duchu národnom. Toto jeho slovenské národné povedomie ho sprevádzalo po celý život a spôsobilo mu nemálo ťažkosti. Základnú školu vychodil v rodnej obci a gymnázium v Skalici. Teológiu študoval vo Viedni. Vysvätený bol 26. júla 1909. Kaplánom bol v Monoku a v Košiciach. Keď sa v roku 1915 uvoľnila fara v Širokom, na nahováranie Štefana Onderču sa o ňu uchádzal. V rokoch 1915-23 teda bol farárom v Širokom. Už som spomenul jeho národnú orientáciu. Aj u nás sa tým zaoberal. Pôsobením Hedryovcov bola u nás silná maďarizácia. V škole sa učilo po maďarsky. Notárom bol maďarsky hovoriaci žid. Čársky spolu so Štefanom Onderčom, farárom v Ražňanoch a Františkom Majochom, farárom v Hermanovciach, vytvorili v našej oblasti centrum odporu proti pomaďarčovaniu Slovákov. Okrem toho sa u ľudí zapísal aj vľúdnym prístupom a dôsledným plnením si kňazských povinností. Pán farár Čársky sa veľmi zaujímal aj o medicínu. To ho preslávilo natoľko, že za ním so zdravotnými problémami chodili ľudia z celého okolia. V roku 1923 opravil kostol v Širokom a kúpil nové zvony, staré totiž zobrali počas vojny pre vojnovú výrobu. V roku 1923 odišiel naspäť do Košíc a roku 1925 bol vysvätený za košického biskupa. Ním bol až do svojej smrti 11. marca 1962.

                                                                                                                                              
(Informácie sú z práce Mgr. Petra Gazdu: História obce a farnosti Široké)

Viac informácií:  https://www.ke-arcidieceza.sk/jozef-carsky-1925-1939-1946-1962/