Archív článkov

12.05.2019 13:25
10. SVÄTÁ OMŠA (sv. prijímanie) Svätá omša je Baránkova hostina, pri ktorej nás Pán Ježiš pozýva: „ vezmite a jedzte...“, teda chce, aby sme boli účastní aj prijatia Jeho Tela a Krvi v Eucharistii. Máme sa nielen pozerať na Ježiša v Eucharistii, ale ho aj čím častejšie prijímať,...
05.05.2019 11:44
9. SVÄTÁ OMŠA ( aktívna účasť) Kedysi cirkevné prikázanie znelo: v nedeľu a vo sviatok svätú omšu nábožne slyšať. Dnes po 2. VK sa máme do svätej omše aktívne zapájať. Každý pokrstený a pobirmovaný má právo napr. čítať Božie slovo, prednášať spoločné modlitby veriacich a konať...
28.04.2019 10:03
8. SVÄTÁ OMŠA (deti) Účasť na svätej omši v nedeľu a vo sviatok je povinná pre tých, ktorí sú pokrstení, majú viac ako 7 rokov a nebráni im v tom vážna okolnosť, napr. zamestnanie, choroba... Samozrejme, že to nemôžem robiť tak, že deti začneme brať do kostola až v prvom...
21.04.2019 10:23
7. SVÄTÁ OMŠA ( miesto) Svätá omša je platná od prežehnania do požehnania v samotný deň alebo v predvečer sviatku alebo nedele, v ktoromkoľvek katolíckom obrade.        Tzn. nevybavím si povinnosť účasti na sv. omši, keď som v sobotu na...
14.04.2019 12:01
6. SVÄTÁ OMŠA ( čas) Svätá omša je platná v ktoromkoľvek katolíckom obrade v samotný deň alebo predvečer nedele a sviatku. Nie je treba vymýšľať pre koho je omša v sobotu, ale ak idem v sobotu večer na omšu a v nedeľu z lenivosti nejdem, tak nemám hriech , že...
07.04.2019 07:22
5. SVATÁ OMŠA V nedeľu a prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na sv. omši. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní ten, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade ( u nás v rímkat alebo grkat.)buď v sám sviatočný deň alebo večer...
31.03.2019 20:33
4. POKĽAKNUTIE. KĽAČANIE. Pokľaknutie je vzdanie úcty Pánovi. Robíme ho tak, že pri príchode do kostola a pri odchode z kostola pokľaknem, čiže sa dotknem pravým kolenom zeme. Nie 30 cm od dlažby. Robíme ho až, keď sa zastavíme v chôdzi – nie za pochodu. Nekľakáme si pri príchode do...
24.03.2019 12:42
Malým, čiže gréckym krížom sa dnes prežehnávame na začiatku evanjelia. Palcom pravej ruky robíme malý kríž na čelo, na pery a na srdce. Tým  prosíme Pána Ježiša: buď v mojej mysli ( značíme sa na čele), buď na mojich perách ( značíme sa na perách) a buď v mojom srdci (...
17.03.2019 11:25
2. PREŽEHNÁVANIE SA Jedným zo znakov, že vyznávam katolícku vieru, je prežehnávanie sa. Robíme to tak, že sa značíme znakom svätého kríža a pritom hovoríme slová: v mene Otca i Syna i Ducha svätého, čím dávame najavo, že: 1. veríme v Boha...
09.03.2019 21:17
1. Kto som? Pri zápise k sobášu a krstu dieťaťa, mnohí nevedia, akého sú náboženstva. Som kresťan – aký? V SR je 17 registrovaných Cirkvi + židovská obec. V Širokom je iba rím.kat. kostol a rím.kat. farnosť, ale veriaci katolíci môžu byť aj východného ( byzantského, gr.kat), alebo západného...
Záznamy: 1 - 10 zo 12
1 | 2 >>